Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Ochrana osobních údajů e-shopu www.profi-darky.cz  

Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů informujeme subjekty jejichž osobní údaje zpracováváme o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:
Josef Novotný, IČ: 74212362, se sídlem Jirkovská 5047, 430 04 Chomutov
Zapsán v živnostenském rejstříku
Kontakty pro uplatnění Vašich práv: Telefon: +420 733 363 389, E-mail: info@profi-darky.cz

(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 •  jméno, příjmení
 •  e-mailovou adresu
 •  telefonní číslo
 •  adresu/sídlo

1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00041325. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 

2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Josefem Novotným, tedy správcem osobních údajů.
    Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

          a) Poskytovatelem služby Eshop-rychle,
              provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
          b) Dopravce PPL CZ s.r.o., se sídlem na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany
          c) Dopravce Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 
          d) Dopravce Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9
          e) Dopravce GLS - General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Průmyslová 5619/1, CZ-58601 Jihlava
          f ) Prodejci, společnosti Gadgets House, s.r.o., se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@profi-darky.cz .

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.profi-darky.cz,
    užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 •  měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků
    na webových stránkách

 •  základní funkčnosti webových stránek

        - Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.
          Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce,
           a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
        - Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento
          režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě
          oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek.

          Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
          Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
        - Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek,

          nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
        - Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti
          a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě,
          která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

        - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

           •  Poskytovatelem služby Google Analytics,
               provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

6.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 •  zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 •  vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 •  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 •  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme,
     pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 •  požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 •  na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich
    osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 •  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.